Tijdens de meest recente ledenraad zijn de veranderingen die per 1 januari 2015 in de licentieregeling voor NOB-instructeurs worden doorgevoerd uitgebreid besproken. De ledenraad was het unaniem eens over de inhoud van de licentieregeling. Een paar clubs konden zich echter niet vinden in de wijze van financieren.

Lees meer…