Nieuwsbrief OSV Deurne

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws binnen de club

Middels deze nieuwsbrief wil OSV Deurne de leden op de hoogte houden van de zaken die zich binnen de vereniging afspelen. Mededelingen van het bestuur, activiteiten en andere wetenswaardigheden kan men in deze nieuwsbrief vinden. Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Mochten jullie nu iets voor in de volgende nieuwsbrief hebben?
Mail dan naar: Niels Mennen

Nieuws vanuit het bestuur

In april hebben we als bestuur vergaderd. Er waren natuurlijk nog wat beslissingen te nemen binnen onze club. De belangrijkste zaken die tijdens de vergadering naar voren kwamen zijn:

De volgende taken zijn bij de volgende bestuursleden neergelegd:
Voorzitter: Albert van Dijck (periode voor 1 jaar)
Activiteiten commissie: Rob en Leonie (aangevuld met clubleden)
Leden werf commissie: Chris (aangevuld met clubleden)
Online: Manja, Marianne en Niels
Toezichthouders commissie: Chris en Niels (aangevuld met de toezichthouders)
Vul-Commissie: Rob en Chris (aangevuld met de vullers)

Zeeland-weekend april

15/26/27 april was het zover, voor de 2*-duikers in opleiding de eerste duik in de Oosterschelde en ook de eerste diepe duiken. Voor mij was het mooi om te zien hoe gedreven de cursisten hun opleiding volgen.
Ze hadden de duiken perfect voorbereid en alles goed voor elkaar. Ook de instructeurs die veel tijd in dit weekend hebben gestoken verdienen een groot compliment. Zonder hen was het namelijk niet mogelijk om met zoveel cursisten tegelijk in het water te kunnen gaan op een verantwoorde manier.

Daarnaast viel het weer ook nog mee deze dagen en kunnen we terugblikken op een succesvol opleidingsweekend. Het bestuur wenst de cursisten nog veel succes met het afronden van hun cursus.

Hieronder enkele foto’s van het duikweekend:

Radioplas Stevensbeek

Chris heeft in eigen persoon gereageerd op een bericht vanuit de gemeente over de Radioplas.
De plaatselijke visclub heeft namelijk een verzoek gedaan om de duikstek te veranderen in een visstek. Dat houdt in dat er dan niet meer gedoken mag worden in de Radioplas. Via diverse media zijn er reacties gekomen op dit verzoek: Facebook. Het is voor alle leden mogelijk om dit te ‘liken’ en erop te reageren. Namens OSV Deurne zullen de secretaris en de voorzitter nog een mailtje versturen.

Wilhelminabrug Helmond

In april hebben enkele leden een avond duik gemaakt bij de Wilhelminabrug.
Te water gaan is geen probleem met de aanwezigheid van een duiktrap.
Deze duikstek is pas nieuw in de regio. Het onderwaterleven was niet slecht op deze stek.
Enkele snoeken en voorns gezien.
Duikclub Aquarius heeft in juni een officiële opening van deze duikstek en duiktrap gepland.

Toezichthouders-training

Op dinsdag 19 mei heeft Chris een toezichthouders training gegeven voor alle toezichthouders. Ze hebben eerst een theorieles gehad en daarna praktijk in het zwembad. Toezichthouders moeten minimaal in het bezit zijn van een 3* brevet en moeten toezicht houden bij zwembad training.

Bij buitenduiken is de term Duikleider vervangen voor “Opervlakte Water Coördinator”.

Share