Medische keuring

Als lid van OSV Deurne moet je een geldig keuringsbewijs hebben om mee te kunnen doen aan door de vereniging georganiseerde buitenwateractiviteiten. Dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement:


Huishoudelijk Reglement O.S.V. DEURNE
Artikel 1 Leden
[...]
10. De leden zijn verplicht zich medisch te laten keuren volgens de normen die hiervoor door de NOB gesteld zijn. Leden die geen geldig keuringsbewijs hebben mogen wel deelnemen aan zwembadtrainingen, maar niet aan door de vereniging georganiseerde buitenwateractiviteiten.


Ook de NOB stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Duikers dienen iedere drie jaar (of jaarlijks als iemand vijftig jaar of ouder is) goedgekeurd te worden om te mogen duiken. Internationale organisaties stellen variabele verplichtingen, van 1 tot 5 jaar.

Wil je gaan beginnen met duiken, dan is het verstandig om je te laten keuren voordat je je inschrijft. Mochten er medische bezwaren zijn, dan kom je daar op die manier op tijd achter.

Keuringsartsen

De medische keuring mag worden gedaan door iedere arts, behalve je eigen huisarts (huisartsen mogen volgens de richtlijnen van de landelijke artsenvereniging KNMG geen eigen patiënten keuren). Gezien het specifieke karakter van een duikkeuring adviseren wij om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde.

Duikartsen in de regio

Naam Adres Postcode Plaatsnaam Telefoon
SMA Elkerliek Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond 0492-595966
M.J. van Henten Dominee Theodoor Fliednerstraat 1 5600 PD Eindhoven 040-8886100
SMC SportMáx Vijfkamplaan 8 5624 EB Eindhoven 040-3333026
Y.J.H. van Zijl-van den Boogaard Science Park Eindhoven 5692 ED Son 040-2066900
S. Kloeppel Sint Odastraat 22 6002 BD Weert 0495-533393
SMA Mediweert Vogelsbleek 5 6001 BE Weert 0495-572850
Sportgeneeskunde Máxima Medisch Centrum De Run 4600 5504 DB Veldhoven 040-3333026
Sportgeneeskunde VieCuri Tegelseweg 210 5912 BL Venlo 0478-522774

————————–
Datum: 02-05-2017
Bron (gezocht op “Sportduikkeuringsarts in een sportmedische instelling” en “Sportduikkeuringsarts”, en op locatie “Deurne”)


Professionele duikmedische ondersteuning

Binnen Nederland werd de professionele duikmedische ondersteuning voor sport- en beroepsduikers de afgelopen decennia belangeloos geleverd door het Duikmedisch Centrum Defensie (DMC) in Den Helder. Per 15 juli 2016 is, in onderling overleg tussen het DMC en andere zorginstellingen binnen Nederland, deze ondersteuning aangepast.

De vernieuwde ondersteuning bestaat uit een 24/7 telefonische bereikbaarheid én hyperbare medische ondersteuning. Hieronder lees je hoe deze aangepaste ondersteuning is ingericht.

Telefonische bereikbaarheid 24/7

 • Duikmedisch Centrum Defensie, tel. 0223-653076
 • Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes, tel. 0113-234000

Hyperbare medische ondersteuning

 • Antonius Ziekenhuis in Sneek – www.hypercare.nl (24/7)
 • Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes (24/7)
 • Duikmedisch Centrum Defensie in Den Helder (tijdens reguliere werktijden)

=> Bij een acute noodsituatie is het belangrijk om het landelijke alarmnummer 112 te bellen.

Bron


Nooit meer te laat service

  Formulier duikkeuring

  Naam (verplicht)

  Email (verplicht)

  Onderwerp

  Uitslag

  Ik ben duikmedisch goedgekeurdIk ben duikmedisch goedgekeurd met een beperkingIk ben tijdelijk duikmedisch afgekeurdIk ben duikmedisch afgekeurd

  De duikkeuring is geldig tot

  Verklaring (verplicht)

  Ik verklaar dat ik bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld.

  Toestemming

  Ik geef toestemming voor het opnemen van deze gegevens in een keuringsoverzichtIk geef géén toestemming voor het opnemen van deze gegevens in een keuringsoverzicht

  Herinnering

  Ik wil graag één maand voordat mijn duikmedische keuring verloopt per email een herinnering ontvangenIk wil géén herinnering ontvangen

  Opmerkingen en aanvullingen

  Door gebruik van dit formulier geeft u toestemming voor opslag en gebruik van de hierboven door u ingevoerde gegevens.


  Meer informatie

  Meer informatie over de duikkeuring en andere duikmedische zaken is te vinden op


  Handige downloads