OSV Deurne wil een vereniging zijn waar alle leden zich prettig en op hun gemak voelen. Daarom onderschrijft zij de ‘pdf
 Gedragscode NOB‘, waarin gedragsregels en -aanbevelingen zijn opgenomen waaraan NOB-leden zich in hun onderwatersportpraktijk moeten houden. De gedragscode is onderdeel van de NOB-reglementen, en geldt daarom voor alle NOB-leden.

Mocht je last hebben van zaken die tegen deze gedragscode ingaan, dan kun je dat altijd melden bij een van de bestuursleden. Wanneer je liever melding doet bij iemand buiten de club, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NOB, via het e-mailadres vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org


Share