Medische keuring

Als lid van OSV Deurne moet je een geldig keuringsbewijs hebben om mee te kunnen doen aan door de vereniging georganiseerde buitenwateractiviteiten. Dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement:


Huishoudelijk Reglement O.S.V. DEURNE
Artikel 1 Leden
[...]
10. De leden zijn verplicht zich medisch te laten keuren volgens de normen die hiervoor door de NOB gesteld zijn. Leden die geen geldig keuringsbewijs hebben mogen wel deelnemen aan zwembadtrainingen, maar niet aan door de vereniging georganiseerde buitenwateractiviteiten.


Ook de NOB stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Duikers dienen iedere drie jaar (of jaarlijks als iemand vijftig jaar of ouder is) goedgekeurd te worden om te mogen duiken. Internationale organisaties stellen variabele verplichtingen, van 1 tot 5 jaar.

Wil je gaan beginnen met duiken, dan is het verstandig om je te laten keuren voordat je je inschrijft. Mochten er medische bezwaren zijn, dan kom je daar op die manier op tijd achter.

Keuringsartsen

De medische keuring mag worden gedaan door iedere arts, behalve je eigen huisarts (huisartsen mogen volgens de richtlijnen van de landelijke artsenvereniging KNMG geen eigen patiënten keuren). Gezien het specifieke karakter van een duikkeuring adviseren wij om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde.

Duikartsen in de regio

Naam Adres Postcode Plaatsnaam Telefoon
P.H.E. Berghuis Mauritslaan 12 5707 CN Helmond 0492-534399
SMA Elkerliek Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond 0492-595966
M.J. van Henten Dominee Theodoor Fliednerstraat 1 5600 PD Eindhoven 040-8886100
SMC SportMáx Vijfkamplaan 8 5624 EB Eindhoven 040-3333026
Y.J.H. van Zijl-van den Boogaard Science Park Eindhoven 5692 ED Son 040-2066900
S. Kloeppel Sint Odastraat 22 6002 BD Weert 0495-533393
SMA Mediweert Vogelsbleek 5 6001 BE Weert 0495-572850
Sportgeneeskunde Máxima Medisch Centrum De Run 4600 5504 DB Veldhoven 040-3333026
Sportgeneeskunde VieCuri Tegelseweg 210 5912 BL Venlo 0478-522774

————————–
Datum: 02-05-2017
Bron (gezocht op “Sportduikkeuringsarts in een sportmedische instelling” en “Sportduikkeuringsarts”, en op locatie “Deurne”)


Telefonisch spreekuur Duikmedisch Centrum

Voor (aspirant-)duikers of zorgverleners die met duikers te maken hebben houdt het Duikmedisch Centrum een telefonisch spreekuur: maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Wat gebeurt er? Een medewerker neemt jouw vraag aan en loopt een of meer vragenlijsten door. Die informatie krijgt ook de duikerarts, de arts belt je binnen 3 dagen. Wil je eerder contact? Geef dat dan meteen aan bij het eerste contact.

Heb jij of jouw buddy direct hulp nodig? Neem dan contact op met de duikerarts van dienst. Deze is 24/7 en 365 dagen per jaar beschikbaar.

Meer informatie over het Duikmedisch Centrum kun je hier vinden.


Nooit meer te laat service

Formulier duikkeuring

Naam (verplicht)
Email (verplicht)
Onderwerp
Uitslag Ik ben duikmedisch goedgekeurdIk ben duikmedisch goedgekeurd met een beperkingIk ben tijdelijk duikmedisch afgekeurdIk ben duikmedisch afgekeurd
De duikkeuring is geldig tot
Verklaring (verplicht) Ik verklaar dat ik bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld.
Toestemming Ik geef toestemming voor het opnemen van deze gegevens in een keuringsoverzichtIk geef géén toestemming voor het opnemen van deze gegevens in een keuringsoverzicht
Herinnering Ik wil graag één maand voordat mijn duikmedische keuring verloopt per email een herinnering ontvangenIk wil géén herinnering ontvangen
Opmerkingen en aanvullingen


Door gebruik van dit formulier geeft u toestemming voor opslag en gebruik van de hierboven door u ingevoerde gegevens.Meer informatie

Meer informatie over de duikkeuring en andere duikmedische zaken is te vinden op


Handige downloads


Share