Momenteel wordt het bestuur gevormd door:


Karin van den Berkmortel


Albert van Dijck
(voorzitter)


Hugo Hanique
(penningmeester)


Manja Schledorn
(secretaris)

Arina Vink

Arina Vink


Frans Wiegers


Klik hier om onze Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te zien.

Klik hier om contact op te nemen met het secretariaat.