Keuringstermijn

In Nederland is een vijfjaarlijkse keuring van duikflessen onder auspiciën van Lloyd’s Register Stoomwezen wettelijk verplicht. Ook wordt geadviseerd om iedere twee jaar een visuele inspectie uit te laten voeren door een gerenommeerde onderhoudsmonteur.

In andere landen zijn deze termijnen vaak anders. In Spanje en Frankrijk moet een duikfles iedere drie jaar gekeurd worden. Hier valt een vier jaar geleden in Nederland gekeurde duikfles dus buiten de keur en mag deze niet gevuld worden. Controleer als je op reis gaat dus altijd welke keurtermijn ter plaatse geldt.

Je kunt je fles laten keuren via de club, of zelf inleveren bij een duikzaak.

Let op: Als je fles niet (meer) gekeurd is, wordt hij ook niet meer gevuld.

Fleskeuring via de club

Je kunt je flessen laten keuren via de club, hou hiervoor de WhatsApp in de gaten. De kosten staan voor het keuren van de flessen staan hieronder, omdat de flessen in Veghel gekeurd moeten worden betaal je ook een bijdrage in de brandstofkosten. Deze kosten worden gedeeld door het aantal flessen in de auto. Hoe meer flessen hoe goedkoper.

Hieronder een indicatie van de prijzen voor het keuren:

 • Keuring van fles apart: € 35,00
 • Inwendig ontroesten/stralen: € 40,00

Al deze prijzen zijn incl. BTW

  Formulier fleskeuring

  Naam (verplicht)

  Email (verplicht)

  Onderwerp

  De keuring van mijn fles is geldig tot

  De keuring van mijn 2e fles is geldig tot

  Verklaring (verplicht)

  Ik verklaar dat ik bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld.

  Toestemming

  Ik geef toestemming voor het opnemen van deze gegevens in een keuringsoverzichtIk geef géén toestemming voor het opnemen van deze gegevens in een keuringsoverzicht

  Herinnering

  Ik wil graag één maand voordat mijn fleskeuring verloopt per email een herinnering ontvangenIk wil géén herinnering ontvangen

  Opmerkingen en aanvullingen

  Door gebruik van dit formulier geeft u toestemming voor opslag en gebruik van de hierboven door u ingevoerde gegevens.

  Bovenstaande gegevens worden – wanneer je daar toestemming voor geeft – opgenomen in een overzicht voor gebruik bij het vullen van flessen. In dit overzicht worden je naam, en volgende fleskeuringsdatum(s) opgenomen. Wanneer je aangeeft een herinneringsmail te willen ontvangen, worden je naam, emailadres en volgende keuringsdatum opgenomen in een systeem dat automatisch op een bepaalde datum een mail verstuurt.