Wil je je lidmaatschap opzeggen? Klik hier om te mailen, of stuur een brief naar het secretariaat. Vermeld in ieder geval je naam, adres, mailadres en logboeknummer. We stellen het op prijs als je ook de reden voor je opzegging vermeldt.

Het adres is:
Secretariaat OSV Deurne
de Stoutheuvel 39
5632 MN Eindhoven

Let op!

Volgens de statuten kun je alleen opzeggen per 31 december van het kalenderjaar.
Dit betekent dat je tot en met december nog lid bent en contributie moet betalen. Wij zullen de automatische incasso per 31 december stopzetten.

Tekst en uitleg

“Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.”

(Statuten O.S.V. Deurne, art. 7, lid 3 en art. 14, lid 1)

onderwatersport_vol.43_maart_2012

Artikel in Onderwatersport (het officiële orgaan van de NOB) 43e jaargang – maart 2012


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 10 september 2019