Op zondag 6 september organiseert de activiteitencommissie twee Zeelandduiken.
Beiden zullen in de Grevelingen gemaakt worden. We vinden het leuk als je erbij
bent.

Eerste duik: Den Osse
Om 9:30u op de parkeerplaats, het adres is Nieuwe Kerkweg Den Osse
Den Osse is één van de mooiste duikplaatsen in de Grevelingen. Er is een
overdadige biodiversiteit en er zijn mooi begroeide reefballs. Kortom een mooie plek
om te duiken.
Voordat we naar de tweede duikstek gaan eten we ergens een kibbeling met friet.
Voor de leden is dit gratis. Drinken neemt iedereen zelf mee.

Tweede duik: Dreischor het Gemaal
Adres: Einde Zuidlangeweg Dreischor
Een duiklocatie met veel onderwaterleven. Het mooie lichtinval langs de kleurrijk
begroeide pijlers van het gemaal is fascinerend om te zien. Bijna elke centimeter is
begroeid in allerlei vormen en variaties.
We verwachten hier rond 13:30u te zijn en om 14:00u te water gaan.

Geef je uiterlijk op 31 augustus op voor deze dag zodat we weten op wie we
kunnen rekenen.


Voorwaarden voor het deelnemen aan deze duikactiviteit staan duidelijk vermeld op de website van
OSV Deurne. Voldoe je niet aan alle voorwaarden, dan mag je niet mee duiken met OSV Deurne. Ben
je jonger dan 18 jaar dan dien je een schriftelijke verklaring te overleggen welke door je ouder)s) of
bevoegde ondertekend is waarin staat dat je aan de gestelde voorwaarden voldoet.