Nieuwe licentieregeling voor instructeurs

Tijdens de meest recente ledenraad zijn de veranderingen die per 1 januari 2015 in de licentieregeling voor NOB-instructeurs worden doorgevoerd uitgebreid besproken. De ledenraad was het unaniem eens over de inhoud van de licentieregeling. Een paar clubs konden zich echter […]